Prosím vyčkejte, chladíme...
TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA ACOND A SINCLAIR


Zabýváme se opravami a prodejem všech typů chladících a mrazících zařízení s použitím různých druhů chladiv.

T.Č. ACOND
T.Č. SINCLAIR

Tepelná čerpadla Acond

Nová generace tepelných čerpadel  vzduch – voda ACOND vyniká  vysokou účinností a velmi tichým provozem. Protože používáme kvalitní komponenty od renomovaných výrobců, můžeme vám nabídnout záruku 10 let na kompresor a 5 let na tepelné čerpadlo bez příplatku a bez podmínky placených prohlídek. Účinnou a úspornou technickou podporu umožňuje bezplatné připojení přes internet. Všechny tepelná čerpadla jsou zapsány do aktuálních dotačních programů.

•Český výrobek s komponenty od renomovaných dodavatelů. např. kompresor Copeland, expanzní ventil Emerson (USA), nerezový deskový výměník SWEP (Švédsko), regulace Foxtrot (Teco a.s. Kolín)

•Nerezové provedení pro dlouhou životnost

•Supertichý provoz + noční útlum ventilátorů

•Bezobslužný provoz s patentovanou chytrou regulací Acond Therm, samozřejmě s připojením přes internet bez příplatku

•Acond Therm byl oceněn na několika mezinárodních výstavách

•Špičková účinnost potvrzená stání zkušebnou

Tepelná čerpadla Sinclair

Pro nadcházející sezónu uvádíme na trh třetí generaci tepelného čerpadla S-THERM, která je zapsána do dotačních programů Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace. Nová generace si zachovává splitové provedení a je navržená na topení především budov s otopnou soustavou, kde převažuje podlahové topení. Konstrukce jednotek umožňuje topení radiátory, ale je limitována maximální výstupní teplotou vody 55°C. Dále nechybí ani možnost ohřevu teplé vody. Tepelné čerpadlo může být použito i na chlazení s teplotou chladící vody nad teplotou kondenzace. Například vhodná kombinace je s chladícím stropem.

Nový hydrobox GSH-IRADA je v kombinaci s venkovními jednotkami S-THERM 3. generace navržen na topení především budov s nízkoteplotní otopnou soustavou jako je např. podlahové nebo stropní topení. Konstrukce jednotky umožňuje i topení radiátory, kde je však limitována maximální teplotou výstupní vody 60° C. Díky třícestnému ventilu nechybí ani možnost ohřevu teplé vody a tepelné čerpadlo tak může pracovat po celý rok.

Velmi časté dotazy (FAQ)

Hlavním důvodem pro koupi tepelného čerpadla jsou peníze, které ušetříte na provozu Vašeho domu. Ceny energií v posledních letech rostou neúměrně nahoru a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn nebo elektřinu je snížení své závislosti na monopolních dodavatelích těchto energií. Tepelné čerpadlo je skvělou příležitostí jak tohoto cíle dosáhnout.

Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo se Vám při současných cenách energií velmi rychle vrátí zpět na dosažených úsporách.

Tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jeho používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin.

Topný faktor je základním parametrem ukazujícím “účinnost” tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější.

První slovo označuje odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Tepelná čerpadla se dělí podle použitých nízkoteplotních zdrojů na systémy: vzduch/voda – země/voda – voda/voda.

Akumulační nádoba slouží k vyrovnání teploty vody v otopné soustavě a tím i v objektu. Též prodlužuje chod tepelného čerpadla i jeho pauzy, tím snižuje takt a prodlužuje životnost tepelného čerpadla.

Srdcem tepelného čerpadla je kompresor. Pohání chladivo,které proudí kompresorem a tím dojde ke zvýšení jeho tlaku a současně ke zvýšení teploty chladiva.

Chladivo vstupuje do kondenzátoru v plynném stavu a v něm kondenzuje tak, aby vystupovalo jako kapalina. Aby chladivo mohlo zkondenzovat je mu potřeba odebírat teplo. Toto odebírané teplo se předává nejčastěji do vody, které zvyšuje teplotu. Stejně jako kotel ohřívá vodu, tak i kondenzátor ohřívá vodu.

Ve výparníku dochází k vypařování chladiva – teplonosné látky. Chladivo vstupuje do výparníku v kapalném stavu a vystupuje v plynném stavu. Ke změně skupenství je potřeba dodávat teplo ze vzduchu, vody nebo země. Výparník má vždy nižší teplotu než je teplota okolí – vzduch, voda nebo země.

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda (resp. vzduch/vzduch) jsou schopná pracovat až do venkovních teplot -25°C, při těchto teplotách se však již výrazně zhoršuje topný faktor tepelných čerpadel a obvykle je nutný provoz ještě s náhradním zdrojem, například elektrokotlem apod.

Teplota topné vody z tepelného čerpadla se pohybuje v rozmezí 35°C až 60°C, dosahování vyšších teplot pomocí tepelného čerpadla není efektivní. Platí, že čím nižší teplota topné vody, tím efektivnější je provoz tepelného čerpadla, proto je dobré vytápět v objektu pomocí podlahového vytápění nebo velkoplošných radiátorů.

Čím větší výkon tepelného čerpadla, tím vyšší produkuje hluk. Tento hluk je však v přijatelných mezích. Při instalacích tepelných čerpadel typu vzduch/voda nebo vzduch/vzduch, která se umisťují do venkovních prostor je vzhledem k ventilátoru, který je jejich součástí nutno volit umístění s ohledem na obyvatele sousedních budov.

Tepelná čerpadla jsou výrazně efektivnější než solární zařízení. Nezávisle na tom existují možnosti, jak již existující solární zařízení používat spolu s tepelným čerpadlem. Solární techniku s výhodou využijeme pro ohřev TUV nebo ohřev bazénové vody.

Tepelné čerpadlo se zpravidla dimenzuje bivalentním způsobem, tzn. se záložním zdrojem, který se spíná v případě nízkých venkovních teplot, tedy při vyšších energetických potřebách budovy. Jako další zdroj je obvykle používán elektrokotel, který mají některá tepelná čerpadla přímo zabudovaný. Kombinovat tepelné čerpadlo však lze velmi výhodně i s dalšími zdroji vytápění, například s kotlem na pevná paliva, krbovou vložkou nebo slunečními kolektory, které se podílejí na ohřívání vody v akumulační nádrži nebo bojleru.

Oproti běžným zařízením poskytuje podlahové vytápění mírné, rovnoměrné teplo po celé ploše podlahy a tím vám dodá pocit pohody.

Podlahové vytápění využívá teplotu vody okolo 30°C. Nízká teplota v rozvodech snižuje tepelné ztráty, ale především zlepšuje ekonomiku provozu. Nižší teplota znamená vyšší topný faktor a nižší provozní náklady. Navíc k dosažení tepelné pohody člověka postačuje teplota vzduchu o cca 2°C nižší než při použití radiátorů a snížení teploty vzduchu o každý jeden °C znamená úsporu 6-8% energie.

Typ vzduch/voda :stačí podání ohlášení o stavbě.

Pro fyzické osoby se na tepelná čerpadla samostatně dodaná vztahuje základní, 20% sazba DPH. Na dodávku tepelného čerpadla VČETNĚ INSTALACE se dle §48 Zákona o dani z přidané hodnoty vztahuje snížená sazba daně 10% (jde o stavební a montážní práci spojenou s výstavbou nebo rekonstrukcí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, při které jsou konstrukce, materiály a stroje pevně spojeny s budovou).

Poptávkový formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Váš Telefon (vyžadováno)

Produkt

Zpráva

Firma René Gargulák - Chlazení klimatizace Gargulák byla založena v roce 1994, ale nebyl to prvopočátek, nýbrž volná návaznost na činnost otce Aloise Garguláka. Ten začal podnikat těsně po pádu komunismu a tím pokračoval ve své více jak dvacetileté práci chladírenského technika pro Okresní podnik služeb Gottwaldov. Proto můžeme s odvahou říct, že zkušenosti naší firmy čerpají z více než 50-ti leté historie.