Prosím vyčkejte, chladíme...

TEPELNÁ ČERPADLA

T.Č. SINCLAIR

Tepelná čerpadla Sinclair

…STRÁNKU PŘIPRAVUJEME

Kontaktujte nás prosím pro zpracování nezávislé nabídky, můžete použít kontaktní formulář níže.

KATALOG ZDE:

Velmi časté dotazy (FAQ)

Hlavním důvodem pro koupi tepelného čerpadla jsou peníze, které ušetříte na provozu Vašeho domu. Ceny energií v posledních letech rostou neúměrně nahoru a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn nebo elektřinu je snížení své závislosti na monopolních dodavatelích těchto energií. Tepelné čerpadlo je skvělou příležitostí jak tohoto cíle dosáhnout.

Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo se Vám při současných cenách energií velmi rychle vrátí zpět na dosažených úsporách.

Tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jeho používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin.

Topný faktor je základním parametrem ukazujícím “účinnost” tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější.

První slovo označuje odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Tepelná čerpadla se dělí podle použitých nízkoteplotních zdrojů na systémy: vzduch/voda – země/voda – voda/voda.

Akumulační nádoba slouží k vyrovnání teploty vody v otopné soustavě a tím i v objektu. Též prodlužuje chod tepelného čerpadla i jeho pauzy, tím snižuje takt a prodlužuje životnost tepelného čerpadla.

Srdcem tepelného čerpadla je kompresor. Pohání chladivo,které proudí kompresorem a tím dojde ke zvýšení jeho tlaku a současně ke zvýšení teploty chladiva.

Chladivo vstupuje do kondenzátoru v plynném stavu a v něm kondenzuje tak, aby vystupovalo jako kapalina. Aby chladivo mohlo zkondenzovat je mu potřeba odebírat teplo. Toto odebírané teplo se předává nejčastěji do vody, které zvyšuje teplotu. Stejně jako kotel ohřívá vodu, tak i kondenzátor ohřívá vodu.

Ve výparníku dochází k vypařování chladiva – teplonosné látky. Chladivo vstupuje do výparníku v kapalném stavu a vystupuje v plynném stavu. Ke změně skupenství je potřeba dodávat teplo ze vzduchu, vody nebo země. Výparník má vždy nižší teplotu než je teplota okolí – vzduch, voda nebo země.

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda (resp. vzduch/vzduch) jsou schopná pracovat až do venkovních teplot -25°C, při těchto teplotách se však již výrazně zhoršuje topný faktor tepelných čerpadel a obvykle je nutný provoz ještě s náhradním zdrojem, například elektrokotlem apod.

Teplota topné vody z tepelného čerpadla se pohybuje v rozmezí 35°C až 60°C, dosahování vyšších teplot pomocí tepelného čerpadla není efektivní. Platí, že čím nižší teplota topné vody, tím efektivnější je provoz tepelného čerpadla, proto je dobré vytápět v objektu pomocí podlahového vytápění nebo velkoplošných radiátorů.

Čím větší výkon tepelného čerpadla, tím vyšší produkuje hluk. Tento hluk je však v přijatelných mezích. Při instalacích tepelných čerpadel typu vzduch/voda nebo vzduch/vzduch, která se umisťují do venkovních prostor je vzhledem k ventilátoru, který je jejich součástí nutno volit umístění s ohledem na obyvatele sousedních budov.

Tepelná čerpadla jsou výrazně efektivnější než solární zařízení. Nezávisle na tom existují možnosti, jak již existující solární zařízení používat spolu s tepelným čerpadlem. Solární techniku s výhodou využijeme pro ohřev TUV nebo ohřev bazénové vody.

Tepelné čerpadlo se zpravidla dimenzuje bivalentním způsobem, tzn. se záložním zdrojem, který se spíná v případě nízkých venkovních teplot, tedy při vyšších energetických potřebách budovy. Jako další zdroj je obvykle používán elektrokotel, který mají některá tepelná čerpadla přímo zabudovaný. Kombinovat tepelné čerpadlo však lze velmi výhodně i s dalšími zdroji vytápění, například s kotlem na pevná paliva, krbovou vložkou nebo slunečními kolektory, které se podílejí na ohřívání vody v akumulační nádrži nebo bojleru.

Oproti běžným zařízením poskytuje podlahové vytápění mírné, rovnoměrné teplo po celé ploše podlahy a tím vám dodá pocit pohody.

Podlahové vytápění využívá teplotu vody okolo 30°C. Nízká teplota v rozvodech snižuje tepelné ztráty, ale především zlepšuje ekonomiku provozu. Nižší teplota znamená vyšší topný faktor a nižší provozní náklady. Navíc k dosažení tepelné pohody člověka postačuje teplota vzduchu o cca 2°C nižší než při použití radiátorů a snížení teploty vzduchu o každý jeden °C znamená úsporu 6-8% energie.

Typ vzduch/voda :stačí podání ohlášení o stavbě.

Pro fyzické osoby se na tepelná čerpadla samostatně dodaná vztahuje základní, 20% sazba DPH. Na dodávku tepelného čerpadla VČETNĚ INSTALACE se dle §48 Zákona o dani z přidané hodnoty vztahuje snížená sazba daně 10% (jde o stavební a montážní práci spojenou s výstavbou nebo rekonstrukcí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, při které jsou konstrukce, materiály a stroje pevně spojeny s budovou).

Poptávkový formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Váš Telefon (vyžadováno)

Produkt

Zpráva

Firma René Gargulák - Chlazení klimatizace Gargulák byla založena v roce 1994, ale nebyl to prvopočátek, nýbrž volná návaznost na činnost otce Aloise Garguláka. Ten začal podnikat těsně po pádu komunismu a tím pokračoval ve své více jak dvacetileté práci chladírenského technika pro Okresní podnik služeb Gottwaldov. Proto můžeme s odvahou říct, že zkušenosti naší firmy čerpají z více než 50-ti leté historie.