Prosím vyčkejte, chladíme...

Někteří z našich zákazníků

CO O NÁS NAPSALI?

Názory našich zákazníků

Ukázky prací

Klimatizace

Tepelná čerpadla

Chlazení

Firma René Gargulák - Chlazení klimatizace Gargulák byla založena v roce 1994, ale nebyl to prvopočátek, nýbrž volná návaznost na činnost otce Aloise Garguláka. Ten začal podnikat těsně po pádu komunismu a tím pokračoval ve své více jak dvacetileté práci chladírenského technika pro Okresní podnik služeb Gottwaldov. Proto můžeme s odvahou říct, že zkušenosti naší firmy čerpají z více než 50-ti leté historie.