Prosím vyčkejte, chladíme...
SERVIS A OPRAVY

Servis chladících zařízení


Provádíme servis následujících zařízení:

TEPELNÁ ČERPADLA
KLIMATIZACE
CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ
ODVLHČOVAČE
AUTOKLIMATIZACE
AUTOCHLADNIČKY 12 a 24V
Pro opravu jakéhokoliv chladícího zařízení nás prosím kontaktujte přes poptávkový formulář níže.

U všech zařízení, která se dají jednoduše demontovat a naložit do auta, preferujeme opravu v našem servisním středisku v Kašavě.

Revize

Provádět revize chladících zařízení vyplývá z povinností provozovatelů stacionárních, klimatizačních a chladících zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů  dle zákona Ministerstva životního prostředí č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a dále dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006.

Každé chladící zařízení obsahující chladivo a spadající do povinnosti pravidelných kontrol (dříve tato povinnost začínala u všech náplní nad 3 kg, nyní se určuje dle vlivu daného chladiva na životní prostředí – viz níže) musí být toto zařízení opatřeno štítkem a  mít vystavenou EVIDENČNÍ KNIHU s pravidelnými záznamy o provedených revizích těsnosti chladících okruhů, a to certifikovaným revizním technikem. Pokud je provozováno zařízení spadající do této povinnosti a neprovádí se pravidelné revize, vystavuje se provozovatel riziku vysoké finanční pokutě od inspekce Ministerstva životního prostředí.

O roku 2017 se povinnost pravidelných revizí určuje nejen dle množství, ale i podle typu chladiva. K výpočtu se používá koeficient GWP, který má každé chladivo jiný a výsledkem je množství látky vyjádřené v ekvivalentu CO2 (dále jen CO2-eq)
Článek 2, odst. 7 ho definuje takto: ”množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování”.

Změna limitů:

  • 5 tun CO2-eq – revize 1x ročně
  • 50 tun CO2-eq – revize 2x ročně
  • 500 tun CO2-eq – revize 4x ročně

V praxi to znamená, že limity pro kontroly těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a také na GWP chladiva jež je v zařízení obsaženo. Následující tabulka ukazuje převod na CO2-eq u nejvíce používaných chladiv.

Vzorec pro výpočet CO2-eq: CO2-eq= m(látky x) x GWP(látky X)

Příklad: chladivo R410A – 2,5 Kg x GWP 2088 = 5220 Kg (5,22 t) CO2-eq      ⇒  toto zařízení spadá do povinnosti provádět revizi 1x ročně

PRO SERVISNÍ A REVIZNÍ ČINNOST MÁME VŠECHNY POTŘEBNÉ PROFESNÍ ŠKOLENÍ A CERTIFIKACE

JSME ČLENY SVAZU CHLADÍCÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY

Poptávkový formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Váš Telefon (vyžadováno)

Produkt

Zpráva

Firma René Gargulák - Chlazení klimatizace Gargulák byla založena v roce 1994, ale nebyl to prvopočátek, nýbrž volná návaznost na činnost otce Aloise Garguláka. Ten začal podnikat těsně po pádu komunismu a tím pokračoval ve své více jak dvacetileté práci chladírenského technika pro Okresní podnik služeb Gottwaldov. Proto můžeme s odvahou říct, že zkušenosti naší firmy čerpají z více než 50-ti leté historie.