Prosím vyčkejte, chladíme...
SERVIS A OPRAVY

Servis chladících zařízení


Provádíme servis následujících zařízení:

TEPELNÁ ČERPADLA
KLIMATIZACE
CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ
ODVLHČOVAČE
AUTOKLIMATIZACE
AUTOCHLADNIČKY 12 a 24V

Pro opravu jakéhokoliv chladícího zařízení nás prosím kontaktujte přes poptávkový formulář níže.

Revize

Provádět tyto revize vyplývá z povinností provozovatelů stacionárních, klimatizačních a chladících zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů (nad 3 kg) dle zákona Ministerstva životního prostředí č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a dále dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006.

Každé chladící zařízení s náplní chladiva nad 3 kg musí mít vystavenou EVIDENČNÍ KNIHU s pravidelnými záznamy o provedených revizích těsnosti chladících okruhů, a to certifikovaným revizním technikem. Pokud je provozováno zařízení s náplní chladiva nad 3 kg a nemá pravidelné revize, provozovatel se vystavuje vysoké finanční pokutě od inspekce Ministerstva životního prostředí.

Chl. zařízení s náplní nad 3kg – revize 1x ročně
Chl. zařízení s náplní nad 30kg – revize 2x ročně
Chl. zařízení s náplní nad 300kg – revize 4x ročně

POZOR NA ZMĚNY OD ROKU 2017

Kontroly těsnosti založené na množství látky vyjádřené v ekvivalentu CO2 (dále jen CO2-eq)
N. 517/2014 mění systém limitů kontrol těsnosti z kilogramů na limity vyjádřené ekvivalentem CO2.
Článek 2, odst. 7 ho definuje takto: ”množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování”.

Změna limitů:

  •  3kg → 5 tun CO2-eq
  • 30kg → 50 tun CO2-eq
  • 300kg → 500 tun CO2-eq

V praxi to znamená, že limity pro kontroly těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a také na GWP chladiva jež je v zařízení obsaženo. Následující tabulka ukazuje převod na CO2-eq u nejvíce používaných chladiv.

Vzorec pro výpočet CO2-eq: CO2-eq= m(látky x) x GWP(látky X)

Poptávkový formulář

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Váš Telefon (vyžadováno)

Produkt

Zpráva

INFORMAČNÍ MENU

Firma René Gargulák - Chlazení klimatizace Gargulák byla založena v roce 1994, ale nebyl to prvopočátek, nýbrž volná návaznost na činnost otce Aloise Garguláka. Ten začal podnikat těsně po pádu komunismu a tím pokračoval ve své více jak dvacetileté práci chladírenského technika pro Okresní podnik služeb Gottwaldov. Proto můžeme s odvahou říct, že zkušenosti naší firmy čerpají z více než 50-ti leté historie.