Kategorie

Informace

Dodavatelé

Žádný dodavatel

TOPlist

 

Revize

  

 

Na základě dostatečné odbornosti a příslušných oprávnění provádíme revize těsnosti chladících a klimatizačních zařízení obsahující více jak 3 kg chladiva.

 

  

 

  

 

Provádět tyto revize vyplývá z povinností provozovatelů stacionárních, klimatizačních a chladících zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů (nad 3 kg) dle zákona Ministerstva životního prostředí č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a dále dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006.

 

  

  

Každé chladící zařízení s náplní chladiva nad 3 kg musí mít vystavenou EVIDENČNÍ KNIHU s pravidelnýmí zaznamy o provedených revizích těsnosti chladících okruhů, a to certifikovaným revizním technikem. Pokud je provozováno zařízení s náplní chladiva nad 3 kg a nemá pravidelné revize, provozovatel se vystavuje vysoké finanční pokutě od inspekce Ministerstva životního prostředí.

 

 

 

Chl. zařízení s náplní nad 3kg - revize 1x ročně
Chl. zařízení s náplní nad 30kg - revize 2x ročně
Chl. zařízení s náplní nad 300kg - revize 4x ročně

 

POZOR NA ZMĚNY OD ROKU 2017

 

Kontroly těsnosti založené na množství látky vyjádřené v ekvivalentu CO2 (dále jen CO2-eq)

N. 517/2014 mění systém limitů kontrol těsnosti z kilogramů na limity vyjádřené ekvivalentem CO2.

Článek 2, odst. 7 ho definuje takto: ”množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování”.

Změna limitů:

3kg → 5 tun CO2-eq

30kg → 50 tun CO2-eq

300kg → 500 tun CO2-eq

V praxi to znamená, že limity pro kontroly těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a také na GWP chladiva jež je v zařízení obsaženo. Následující tabulka ukazuje převod na CO2-eq u nejvíce používaných chladiv.

Vzorec pro výpočet CO2-eq: CO2-eq= m(látky x) x GWP(látky X)