Kategorie

Informace

Slevy

Dodavatelé

Žádný dodavatel

TOPlist

Tepelná čerpadla

Naše firma se zabývá také montáží tepelných čerpadel vzduch - voda a země - voda. Nabízíme převážně tepelná čerpadla ACOND, což jsou české výrobky obsahující komponenty renomovaných chladírenských značek, TČ zn. NordLine, které jsou na českém trhu tím nejlepším v poměru kvalita/cena a také vysokoteplostní tepelná čerpadla SINCLAIR. 

 


jsou optimální pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou od několika kW do několika set kW. Rodinné domy, pensiony, rekreační objekty, podnikatelské provozovny, školy, hotely, administrační budovy s odpovídající tepelnou ztrátou.


 

 

TEPELNÁ ČERPADLA ACOND - NOVĚ S EVI KOMPRESOREM


Tepelná čerpadla obou řad lze připojit a kombinovat s hydroboxem, akumulační nádobou různých velikostí nebo bojlerem.

Jednotlivé produkty včetně parametrů a cen si můžete prohlédnout na tomto odkaze

 Nová generace tepelných čerpadel ACOND vyniká nejen vysokou účinností a velmi tichým provozem, ale i krásným designem vnitřní jednotky s malým nárokem na prostor. Protože používáme kvalitní komponenty od renomovaných výrobců, můžeme vám nabídnout záruku 10 let na kompresor a 5 let na tepelné čerpadlo bez příplatku a bez podmínky placených prohlídek. Účinnou a úspornou technickou podporu umožňuje bezplatné připojení přes internet. Nerezové provedení zaručuje dlouhou životnost. Zázemí české rodinné firmy zajišťuje, že za své peníze dostanete špičkové zařízení s garancí dostupného servisu.

 • Záruka 10 let na kompresor a 5 let na tepelné čerpadlo
 • Možnost kombinace s různými zdroji, s kotlem, solárem, s bojlerem, bez bojleru atd. Tepelné čerpadlo ACOND EVI-S-A vyrobíme přesně podle vašich potřeb.
 • Český výrobek s komponenty od renomovaných dodavatelů. např. kompresor Copeland, expanzní ventil Emerson (USA), nerezový deskový výměník SWEP (Švédsko), regulace Foxtrot (Teco a.s. Kolín)
 • Bezobslužný provoz s patentovanou chytrou regulací Acond Therm, samozřejmě s připojením přes internet bez příplatku
 • Acond Therm byl oceněn na několika mezinárodních výstavách
 • Nerezové provedení pro dlouhou životnost
 • Špičková účinnost potvrzená státní zkušebnou
 • Supertichý provoz + noční útlum ventilátorů

 

 


 

 

 

   

VÝHODY TČ ACOND

 

 • Záruka 10 let na kompresor a 5 let na tepelné čerpadlo
 • Český výrobek s komponenty od renomovaných dodavatelů. např. kompresor Copeland, expanzní ventil Emerson (USA), nerezový deskový výměník SWEP (Švédsko), regulace Foxtrot (Teco Pardubice)
 • Celoroční příprava teplé vody tepelným čerpadlem
 • Bezobslužný provoz s patentovanou chytrou regulací Acond Therm, samozřejmě s připojením přes internet bez příplatku
 • Acond Therm byl oceněn na několika mezinárodních výstavách
 • Nerezové provedení pro dlouhou životnost
 • Špičková účinnost potvrzená státní zkušebnou
 • Supertichý provoz + noční útlum ventilátorů

 

 

 

 

POROVNÁNÍ ČERPADEL - VIDEO

 

 

  

Určitě si objednejte bezplatnou schůzku s našim technikem.
Poradí vám a ještě vám vylepší cenu!

 

 

Podrobnosti o jednotlivých čerpadlech naleznete na našem E-shopu

 


__________________________________________

 

 

 

TEPELNÁ ČERPADLA SINCLAIR S-THERM+

Proč tepelné čerpadlo SINCLAIR S-THERM+ a jaké jsou jeho výhody?

Řídicí jednotky většiny v současnosti vyráběných tepelných čerpadel systému vzduch – voda regulují množství chladiva termostatickým nebo elektrickým expanzním ventilem na požadovanou teplotu přehřátí podle teploty a tlaku chladiva většinou bez zohlednění stavu ostatních uzlů systému tepelného čerpadla.

Řídicí jednotka tepelného čerpadla SINCLAIR S-THERM+ optimalizuje řídicí proces čerpadla z komplexního pohledu, to znamená s využitím řady dalších údajů, které snímá v důležitých uzlech celého systému. Do regulačního procesu vstupují údaje o venkovní teplotě, teplotě kompresoru, teplotě a tlaku chladiva, o poloze regulačních ventilů, teplotě a průtoku topné vody, o průtoku vzduchu přes výparník atd..

Obrázek vnitřní jednotky, venkovní jednotky a řídící desky

Komplexní pohled na problematiku řízení provozu tepelného čerpadla daleko pružněji a přesněji reaguje na změny fyzikálních veličin, které mají vliv na účinnost celého systému. Další výhodou je skutečnost, že z monitorovaného průběhu těchto důležitých fyzikálních veličin řídicí jednotka předvídá jejich očekávaný průběh a dokáže tak na jejich změny reagovat s předstihem. Výsledkem je pak hladký průběh regulačního procesu bez výkyvů a překmitů, kterými trpí dosavadní méně sofistikované nebo univerzální řídicí jednotky, a výrazně vyváženější provoz celého systému tepelného čerpadla SINCLAIR S-THERM+.

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo SINCLAIR S-THERM+ včetně jeho řídicí jednotky je navrženo jako komplexní systém zajišťující efektivní hospodaření s tepelnou energií pro vyvážený a efektivní provoz domu včetně začlenění solárních článků jako doplňkového zdroje tepelné energie a možností vyhřívání bazénu. Je však samozřejmě závislé na trvalém přísunu nezbytného množství elektrické energie pro jeho provoz z elektrické sítě. Pro případ výpadku elektrické sítě je možné osadit řídicí jednotku zvláštním příslušenstvím GSM modulem s bateriovým napájením, který při výpadku sítě odešle na určená telefonní čísla SMS o této události nebo při fatální poruše systému informace o jeho stavu, které poslouží provozovateli čerpadla v případě jeho nepřítomnosti k přijetí nutných kroků k obnově provozu nebo zajištění potřebných opatření.

Standardní výbava zahrnuje LAN modul jehož prostřednictvím lze vzdáleně systém ovládat a sledovat po internetové síti.

Obrázek ukázky vzdáleného ovládání pomocí tabletu nebo chytrého mobilního telefonu

Tabulka naměřených hodnot topného výkonu, příkonu a COP při odlišné venkovní teplotě (A / °C) a odlišné teplotě ohřívané vody (W / °C)

 

 

 

 

ČASTÉ DOTAZY

 

Jaký má význam pořízení TČ:
Hlavním důvodem pro koupi tepelného čerpadla jsou peníze, které ušetříte na provozu Vašeho domu. Ceny energií v posledních letech rostou neúměrně nahoru a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn nebo elektřinu je snížení své závislosti na monopolních dodavatelích těchto energií. Tepelné čerpadlo je skvělou příležitostí jak tohoto cíle dosáhnout.
Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo se Vám při současných cenách energií velmi rychle vrátí zpět na dosažených úsporách.
 

Má TČ vliv na životní prostředí:

Tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jeho používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin.

 

Ekonomická úspora TČ se projeví jakým způsobem:

Topný faktor je základním parametrem ukazujícím "účinnost" tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější.
 

Jak se rozlišují TČ:

První slovo označuje odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Tepelná čerpadla se dělí podle použitých nízkoteplotních zdrojů na systémy: vzduch/voda - země/voda - voda/voda.
  

Co je akumulační nádoba:

Akumulační nádoba slouží k vyrovnání teploty vody v otopné soustavě a tím i v objektu. Též prodlužuje chod tepelného čerpadla i jeho pauzy, tím snižuje takt a prodlužuje životnost tepelného čerpadla.
 

Kompresor,kondenzátor,výparník:

Srdcem tepelného čerpadla je kompresor. Pohání chladivo,které proudí kompresorem a tím dojde ke zvýšení jeho tlaku a současně ke zvýšení teploty chladiva.
Chladivo vstupuje do kondenzátoru v plynném stavu a v něm kondenzuje tak, aby vystupovalo jako kapalina. Aby chladivo mohlo zkondenzovat je mu potřeba odebírat teplo. Toto odebírané teplo se předává nejčastěji do vody, které zvyšuje teplotu. Stejně jako kotel ohřívá vodu, tak i kondenzátor ohřívá vodu.
Ve výparníku dochází k vypařování chladiva – teplonosné látky. Chladivo vstupuje do výparníku v kapalném stavu a vystupuje v plynném stavu. Ke změně skupenství je potřeba dodávat teplo ze vzduchu, vody nebo země. Výparník má vždy nižší teplotu než je teplota okolí – vzduch, voda nebo země.

 

Do jakých nejnižších teplot je možné využívat typ vzduch/voda:

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda (resp. vzduch/vzduch) jsou schopná pracovat až do venkovních teplot -25°C, při těchto teplotách se však již výrazně zhoršuje topný faktor tepelných čerpadel a obvykle je nutný provoz ještě s náhradním zdrojem, například elektrokotlem apod.
 

Na jakou teplotu ohřeje tepelné čerpadlo topnou vodu:

Teplota topné vody z tepelného čerpadla se pohybuje v rozmezí 35°C až 60°C, dosahování vyšších teplot pomocí tepelného čerpadla není efektivní. Platí, že čím nižší teplota topné vody, tím efektivnější je provoz tepelného čerpadla, proto je dobré vytápět v objektu pomocí podlahového vytápění nebo velkoplošných radiátorů.
 

Je tepelné čerpadlo hlučné:

Čím větší výkon tepelného čerpadla, tím vyšší produkuje hluk. Tento hluk je však v přijatelných mezích. Při instalacích tepelných čerpadel typu vzduch/voda nebo vzduch/vzduch, která se umisťují do venkovních prostor je vzhledem k ventilátoru, který je jejich součástí nutno volit umístění s ohledem na obyvatele sousedních budov.
 

Jak použít solární ohřev s TČ:

Tepelná čerpadla jsou výrazně efektivnější než solární zařízení. Nezávisle na tom existují možnosti, jak již existující solární zařízení používat spolu s tepelným čerpadlem. Solární techniku s výhodou využijeme pro ohřev TUV nebo ohřev bazénové vody.
 

Je možné tepelné čerpadlo kombinovat s jiným vytápěním:

Tepelné čerpadlo se zpravidla dimenzuje bivalentním způsobem, tzn. se záložním zdrojem, který se spíná v případě nízkých venkovních teplot, tedy při vyšších energetických potřebách budovy. Jako další zdroj je obvykle používán elektrokotel, který mají některá tepelná čerpadla přímo zabudovaný. Kombinovat tepelné čerpadlo však lze velmi výhodně i s dalšími zdroji vytápění, například s kotlem na pevná paliva, krbovou vložkou nebo slunečními kolektory, které se podílejí na ohřívání vody v akumulační nádrži nebo bojleru.
 

Je možné použit podlahové vytápění:

Oproti běžným zařízením poskytuje podlahové vytápění mírné, rovnoměrné teplo po celé ploše podlahy a tím vám dodá pocit pohody.
Podlahové vytápění využívá teplotu vody okolo 30°C. Nízká teplota v rozvodech snižuje tepelné ztráty, ale především zlepšuje ekonomiku provozu. Nižší teplota znamená vyšší topný faktor a nižší provozní náklady. Navíc k dosažení tepelné pohody člověka postačuje teplota vzduchu o cca 2°C nižší než při použití radiátorů a snížení teploty vzduchu o každý jeden °C znamená úsporu 6-8% energie.
 

Jaké jsou podmínky využití sazby odběru elektřiny D56:

Sazba D56 (resp. D55 pro tepelná čerpadla uvedená do provozu před 31. březnem 2005) je určená domácnostem, které využívají tepelné čerpadlo pro vytápění. V této sazbě je 22 hodin denně v platnosti nízký tarif
 

Jaká sazba DPH se vztahuje na tepelná čerpadla:

Pro fyzické osoby se na tepelná čerpadla samostatně dodaná vztahuje základní, 20% sazba DPH. Na dodávku tepelného čerpadla VČETNĚ INSTALACE se dle §48 Zákona o dani z přidané hodnoty vztahuje snížená sazba daně 10% (jde o stavební a montážní práci spojenou s výstavbou nebo rekonstrukcí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, při které jsou konstrukce, materiály a stroje pevně spojeny s budovou).
 

Jaká povolení jsou potřebná pro instalaci tepelného čerpadla:

Typ vzduch/voda :stačí podání ohlášení o stavbě.